Gabinet Pomocy Psychologicznej
Patrycja Orzechowska - Niedziela
Moja ścieżka zawodowa

Jestem psychologiem, psychoterapeutą i psychoonkologiem, absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją psychologia kliniczna. Ukończyłam: Czteroletni Podyplomowy Kurs Psychoterapii w Łodzi, trzyletni Kurs Systemowej Terapii Rodzin w Krakowie, Kompleksowe Szkolenie z Terapii Ericksonowskiej, cykl szkoleń z terapii simontonowskiej (jestem terapeutą i superwizorem Programu Simontona) i z obszaru psychoonkologii (jestem trenerem szkoleń z zakresu psychoonkologii), roczne podyplomowe studia z psychologii klinicznej.

Uzyskałam:

  • Certyfikat Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr 702),
  • Europejski Certyfikat Psychoterapii,
  • Certyfikat Psychoonkologa (nr 19).

Jestem psychoterapeutą rekomendowanym przez Polski Instytut Ericksonowski (www.p-i-e.pl).

Pomoc psychologiczna
Pomoc psychologiczna

Od 1997 roku pracuję w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową (warsztaty wg Programu Simontona, grupy wsparcia), udzielam pomocy psychologicznej pacjentom chorym onkologicznie, członkom ich rodzin, a także pracuję z innymi osobami trafiającymi do poradni. Od 2002 roku prowadzę praktykę prywatną, zajmuję się terapią indywidualną, terapią par. Prowadzę także szkolenia zarówno dla personelu medycznego, jak i dla różnych grup chorych, np. Amazonek, pacjentów ze Stowarzyszenia GIST itd. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji grupowej i indywidualnej w Polskim Instytucie Ericksonowskim.

Jestem członkiem Polskich Towarzystw: Psycholoogicznego, Psychiatrycznego, Psychoonkologicznego.

Dyplomy, zaświadczenia i certyfikaty

Dyplomy, zaświadczenia i certyfikaty Dyplomy, zaświadczenia i certyfikaty Dyplomy, zaświadczenia i certyfikaty Dyplomy, zaświadczenia i certyfikaty Dyplomy, zaświadczenia i certyfikaty Dyplomy, zaświadczenia i certyfikaty Dyplomy, zaświadczenia i certyfikaty Dyplomy, zaświadczenia i certyfikaty Dyplomy, zaświadczenia i certyfikaty Dyplomy, zaświadczenia i certyfikaty